Dogia löi hynttyyt yhteen Host My Pet:n

logo-HMP + dogia-logo

Rekisteriseloste

Dogia palvelun rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Dogia Oy
Maininkitie 4 D 42
02320 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitaa

Dogia Oy
Maininkitie 4 D 42
02320 Espoo
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

dogia.fi käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään dogia.fi sivuston asiakkuuksien hallintaa varten. Asiakasrekisteriä käytetään mm. tilausten käsittelyä, laskutusta ja asiakkuuden hoitoa sekä asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista, kuten uutiskirjeitä, varten. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan. Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Kolmansien osapuolten tuottamia suoramarkkinointiviestejä ei lähetetä Dogian sivuston kautta ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Käyttäjällä on oikeus pyytää tiedottamisen lopettaminen.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä tai antanut muulla tavalla rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty.
Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Dogia varaa kuitenkin oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Rekisteritietoihin on pääsy vain rekisterin ylläpitäjillä ja erityisluvan saaneilla.